Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP

Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP

Các Chúa Công thân mến,

 

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP trong Đế Vương 3Q nhé.

 

1. Tỷ giá Nạp thẻ:

VNĐ KNB Điểm VIP
20,000 20,000 20,000
50,000 50,000 50,000
100,000 100,000 100,000
200,000 200,000 200,000
300,000 300,000 300,000
400,000 400,000 400,000
500,000 500,000 500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000

 

 

2. Mốc VIP

 

Cấp VIP EXP VIP VNĐ
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 500,000 500,000
7 1,000,000 1,000,000
8 3,000,000 3,000,000
9 6,000,000 6,000,000
10 9,000,000 9,000,000
11 14,000,000 14,000,000
12 20,000,000 20,000,000
13 30,000,000 30,000,000
14 50,000,000 50,000,000
15 80,000,000 80,000,000
16 110,000,000 110,000,000
17 150,000,000 150,000,000
18 200,000,000 200,000,000
19 270,000,000 270,000,000
20 400,000,000 400,000,000 
21 530,000,000 530,000,000
22 670,000,000 670,000,000
23 810,000,000 810,000,000
24 950,000,000 950,000,000
25 1,100,000,000 1,100,000,000

 

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Đế Vương 3Q để được hỗ trợ nhé!