Chu Du
Tướng Đỏ - Tư Chất 34
Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, nói năng đĩnh đạc. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người
 • Hỏa Thiêu Xích Bích
  Tấn công ngẫu nhiên 2 mục tiêu gấy 65% Công và 12.000 điểm sát thương. Có 60% tỷ lệ khiến quân địch rơi vào trạng thái Hỗn loạn, không phân địch ta trong 1 hiệp.
 • Thủy Sư Đô Đốc
  Nội tại giúp bản thân Chu Du khi tấn công có 50% xác suất làm đối phương bị Xuyên giáp, nhận thêm 15% sát thương, duy trì 1 hiệp.
 • Nộ Hỏa Xung Thiên
  Nội tại giúp bản thân Chu Du khi tấn công tăng 8% Bạo thương, 8% Bạo kích, tối đa cộng dồn 5 hiệp.
 • Hỏa Lưu
  Thiên phú giúp Chu Du khi lượng HP bản thân thấp dưới 35% liền tăng 60% Né tránh.
Cam Ninh
Tướng Đỏ - Tư Chất 32
Cam Ninh, tự Hưng Bá, danh tướng Tôn Ngô. Thời niên thiếu làm Du Hiệp, tụ tập nhân mã, tạo phe phái, đeo chuông, áo quần hoa lệ, được gọi là tặc Cẩm Phàm.
 • Hỏa Thuơng
  Sử dụng Thương vụt mạnh, khiến mục tiêu ngẫu nhiên nhận 60% Công kèm 10.000 điểm Sát Thương và có tỉ lệ lớn bị Thiêu Đốt mất HP liên tục trong 1 Hiệp.
 • Uy Chấn Bát Phương
  Là chiến thần không sợ chết, khi bị tấn công lập tức hồi phục 33,8% lượng HP đã mất. Lưu ý mỗi trận chỉ được kích hoạt tối đa 1 lần.
 • Thần Tốc Bất Phá
  Nội tại giúp Cam Ninh khi chết sẽ tăng 15% Công cho toàn đội, duy trì trong 1 Hiệp.
 • Tung Hoành Giang Lưu
  Khi HP bản thân thấp hơn 40% lúc này Công tăng33,8%
Tôn Quyền
Tướng Đỏ - Tư Chất 32
Tôn Quyền là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông là bậc hùng kiệt, ưa tài chuộng kế. Cho nên tự nắm giữ được miền Giang Biểu, lập nên nghiệp chân vạc.
 • Điều binh khiển tướng
  Điều động binh lực tấn công ngẫu nhiên 1 đến 3 mục tiêu, gây 40% Công kèm theo 7000 điểm sát thương. Có 80% tỷ lệ khiến quân địch rơi vào trạng thái thiêu đốt, duy trì 2 hiệp.
 • Nhược điểm xuất kích
  Khi Tôn Quyền tấn công vào mục tiêu đang bị trạng thái Thiêu Đốt liền khiến kẻ địch bị giảm 20% né tránh, 20% bạo kích. Duy trì 1 hiệp.
 • Quân Vương Chiến Thể
  Khi HP của bạn thân Tôn Quyền thấp hơn 40% liền tăng 20% Giảm thương nhận vào người.
 • Cẩn Tắc Vô Ưu
  Nội tại đặc biết giúp Tôn Quyền khi phát động tấn công liền buff 10% Chính xác, 10% Bạo kích, 10% Bạo thương, 10% Tổn thương cho Võ tương phe ta có HP thấp nhất, huy trì 1 hiệp.
Quan Vũ
Tướng Đỏ - Tư Chất 34
Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Quan Vũ là được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh và là người đứng đầu trong số Ngũ hổ tướng.
 • Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Vung đao chém xuống hình chữ thập vào phe địch gấy 35% Công và 8000 điểm sát thương. Có 40% xác suất làm kẻ địch rơi vào trạng thái Choáng không thể hành động trong 1 hiệp.Đặc biệt nếu quân địch ≤ 3 người, bản thân Quan Vũ lập tức tăng thêm 55% Công
 • Bạo Nộ Trảm
  Khi tấn công vào mục tiêu đang bị Choáng liền tăng 50% Bạo kích
 • Tung Hoành Ngang Dọc
  Nội tại giúp Quan Vũ tăng nhanh tốc độ tấn công, cụ thể khi lượng HP bản thân thấp dưới 30% lập tức kích hoạt trạng thái Liên kích.
 • Võ Thánh
  Thiên phú giúp bản thân Quan Vũ càng đánh càng hăng, khi HP bản thân thấp hơn 35% liền tăng 40% Công.
Gia Cát Lượng
Tướng Đỏ - Tư Chất 34
Gia Cát Lượng là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng. Ông được cho là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông.
 • Bát Quái Trận
  Điều binh khiển tướng tấn công ngẫu nhiên 1 đến 3 mục tiêu gấy 50% Công kèm theo 8000 điểm sát thương. Có 50% tỷ lệ khiến quân địch rơi vào trạng thái Hỗn loạn không phân điệt địch ta trong 1 hiệp.
 • Đông Phong
  Gọi gió đông tấn công ngẫu nhiên 2 đến 4 mục tiêu hàng trước gây 40% Công kèm theo 7000 điểm sát thương. Có 40% tỷ lệ khiến quân địch rơi vào trạng thái Choáng không thể hành động trong 1 hiệp.
 • Ngọa Long Chi Viện
  Nội tại đặc biệt giúp Gia Cát Lượng khi tấn công có 50% tỷ lệ buff 15% Né tránh, 15% Bạo kích, 15% Giảm bạo thương, 15% Giảm tổn thương cho toàn bộ phe ta, duy trì 1 hiệp.
 • Thất Cầm Mạnh Hoạch
  Nội tại đặc biệt giúp Gia Cát Lượng khi viễn chinh vây bắt, tấn công kẻ địch có 50% tỷ lệ buff 10.000 Công, 10.000 Phòng cho tất cả Võ tướng đồng minh hàng trước trong 5 hiệp.
Trương Phi
Tướng Đỏ - Tư Chất 34
Trương Phi là danh tướng có thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân.
 • Yến Dực Song Phi
  Vung xà mẫu tấn công ngẫu nhiên 3 đến 5 mục tiêu phe địch gây 35% Công kèm theo 8000 điểm sát thương. Có 50% xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Suy yếu giảm điểm phòng ngự đi 55.666 điểm, có thể tích lũy trong 5 hiệp.
 • Dũng Mãnh Vô Song
  Nội tại khiến bản thân Trương Phi tăng vĩnh viễn 30% Giảm thương.
 • Kiên Cường Bất Khuất
  Khi tấn công có 50% tỷ lệ buff % Giáp cho toàn bộ phe ta bằng 30% Công của bản thân, duy trì 1 hiệp.
 • Cuồng Chiến Sĩ
  Thiên phú giúp bản thân Trương Phi càng đánh càng hăng, khi HP bản thân thấp hơn 35% liền tăng 60% Né tránh.
Lữ Bố
Tướng Đỏ - Tư Chất 34
Lữ Bố, tự Phụng Tiên. Sau chiếm cứ Từ Châu, tự lập thế lực riêng. Trước nay đều được tôn là thế gian đệ nhất mãnh tướng.
 • Quần Long Loạn Vũ
  Sử dụng Phương Thiên Họa Kích tấn công ngẫu nhiên 1 mục tiêu gấy 65% Coogn kèm theo 12.000 điểm sát thương. Có 70% kiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu đốt, duy trì 1 hiệp
 • Phương Thiên Họa Kích
  Nội tại giúp Lữ Bố tăng vĩnh viễn 45% Bạo kích.
 • Cuồng Công Mạnh Đả
  Bản thân trong lúc tấn công có 70% lỷ lệ kích hoạt trạng thái Liên kích.
 • Vô Song Chiến Thần
  Kinh nghiệm chiến đấu dày dạn giúp Lữ Bố tăng 8% Công PVE, PVP. Cộng dồn tối đa 5 hiệp.
Điêu Thuyền
Tướng Đỏ - Tư Chất 32
Với sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, Điêu Thuyền được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc thời kỳ đương đại.
 • Tuyệt Thế Hồng Nhan
  Tấn công khiến mục tiêu ngẫu nhiên nhận 60% Công kèm 10.000 điểm sát thương. Có lỷ lệ giúp Cận Vệ có HP thấp nhất hổi 20% HP trong 1 hiệp.
 • Bế Nguyệt Tu Hoa
  Sau khi hạ mục tiêu có 15% xác suất công kích mục tiêu ngẫu nhiên khác trong phe địch.
 • Long Phung Hỏa Âm
  Nội tại kích hoạt giúp Điêu Thuyền khi đánh mục tiêu có HP thấp hơn 30% lập tức Bạo kích tăng 33,8%
 • Khuynh Quốc
  Thiên phú giúp Điêu Thuyền khi đánh mục tiêu có HP thấp hơn 30% lập tức tăng 33,8% Công.
Đổng Trác
Tướng Cam - Tư Chất 20
Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh. Thời Thập Thường Thị được tướng quân Hà Tiến triệu vào Kinh, nắm quyền triều đình.
 • Ma Trảm
  Vung đạo đánh 3 mục tiêu ngẫu nhiên gây 35% Công kèm theo 3360 điểm sát thương.
 • Bạo Ngược
  Nội tại giúp Đổng Trác tích nộ ra đòn, tăng Công lên 80%
 • Tham Vọng
  Nội tại rèn luyện giúp Đổng Trác đánh kẻ thù khắc hệ tính cách Công liền tăng 20%
Tào Tháo
Tướng Đỏ - Tư Chất 32
Tào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự và là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.
 • Loạn Thế Kiêu Hùng
  Tấn công khiến mục tiêu ngẫu nhiên nhận 60% Công kèm 10.000 điểm sát thương và có tỷ lệ lớn khiến đối phương Trúng độc mất HP liên tục trong 1 hiệp.
 • Ngã Phụ Thiên Hạ Nhân
  Thần công hộ thể. Khi nhận sát thương sẽ phản lại 50% Công mà kẻ địch gây ra.
 • Chúng Vọng Sở Quy
  Nội tại thiên bẩm giúp bản thân giảm 20% Công nhận vào người.
 • Danh Vọng
  Danh tiếng lẫy lừng, khi tấn công có tỷ lệ Buff toàn bộ phe ta lớp giáp hộ thuẫn bằng 25% Công bản thân gây ra trong 1 hiệp.
Hạ Hầu Đôn
Tướng Đỏ - Tư Chất 27
Hạ Hầu Đôn - công thần khai quốc nhà Tào Ngụy, là 1 người tính tình chính trực nhưng nóng nảy. Tuy có sức mạnh hơn người nhưng Hạ Hầu Đôn có rất ít trận thắng, chủ yếu do nôn nóng rơi vào bẫy của kẻ địch
 • Độc Mục Lang
  Đánh ngẫu nhiên đơn thể mục tiêu gấy ra 55% Công kèm theo 6600 điểm sát thương. Đồng thời cho bạn thân thêm cơ hội chính xác lên cao với 20% trong 1 hiệp.
 • Hạ Hầu Song Hùng
  Nội tại cho phép bản thân lúc đánh nhận 3,3% tỷ lệ Bạo kích, cộng dồn tối đa 5 lần.
 • Dũng Mãnh
  Thiên phú cho phép khi đòn đánh bạo kích xuất hiện bản thân liền tăng thêm 20% Công.
Điển Vi
Tướng Đỏ - Tư Chất 32
Điển Vi sức lực hơn người. Được chiêu mộ khi Tào Tháo thảo phạt Lữ Bố, biểu hiện anh dũng, được phong làm Hiệu Úy, bảo vệ Tào Tháo.
 • Cổ Chi Ác Lai
  Đánh toàn thể mục tiêu gây 24% Công kèm theo 2000 điểm sát thương. Có xác suất làm đối thủ bị Hỗn loạn không phân địch ta trong 1 hiệp. Đặc biệt nếu quân địch có ≤ 3 người lập tức gia tăng 50% Công.
 • Đầu Kích Hộ Chủ
  Khiến cho toàn thể mục tiêu rơi vào trạng thái Suy yếu, sát thương phe địch giảm 15% duy trì trong 2 hiệp. Lưu ý mỗi trận chỉ sử dụng được 1 lần.
 • Dục Huyết Chiến
  Nội tại giúp cho Điển Vi không chịu ảnh hưởng từ các hiệu ứng xấu, đồng thời có 20% xác suất phản ngược hiệu ứng xấu này lại cho kẻ địch.
 • Tiến Quân Thần Tốc
  Thiên phú giúp bản thân Điển Vi càng đánh càng hăng. Cụ thể khi HP dưới 40% lập tức đề cao 33,8% Công gây ra.