Tước Vị

Tước Vị

Tước Vị là 1 tính năng giúp các vị Chúa Công có thể nâng cao Lực Chiến cũng như mở các tính năng hữu ích giúp các Chúa Công mạnh mẽ hơn trong thế giới Đế Vương 3Q.

 

Cấp Độ Yêu Cầu: Cấp 80

Giao diện Chủ Tướng => Tước Vị

 

TV1

 

Khi Tước Vị mở ra lần đầu tiên cũng là lúc bước vào giai đoạn Tước Vị lần 1 với những Điều Kiện cần để nâng cấp như:
- Vượt Map
- Tăng Cấp Theo Yêu Cầu
- Tính Năng Đạt Cấp
- Vượt Phó Bản

Ngoài ra khi đạt 1 trong số các điều kiện còn những phần quà cực kì phong phú.

Lợi ích khi Tước Vị:

  • Mở tính năng mới.
  • Gia tăng chỉ số nhân vật.
  • Gia tăng giới hạn cấp độ của nhân vật.

 

Hiện tại hệ thống Tước Vị của Đế Vương 3Q gồm các mốc sau:


Tước vị cấp 1  Dân Thường

Tước vị cấp 2  Thập Trưởng

Tước vị cấp 3  Đồn Trưởng

Tước vị cấp 4  Đô Hầu

Tước vị cấp 5  Binh Tào

Tước vị cấp 6  Tham Quân

Tước vị cấp 7  Đô Úy

Tước vị cấp 8  Hiệu Úy

Tước vị cấp 9  Ti T. Quân

Tước vị cấp 10  Vệ T. Quân

Tước vị cấp 11  Thái Phó

Tước vị cấp 12  Thái Úy

Tước vị cấp 13  Tư Đồ

Tước vị cấp 14  Thái Sư

Tước vị cấp 15  Tư Mã

Tước vị cấp 16  Đô Đốc

Tước vị cấp 17  Tể Tướng

Tước vị cấp 18  Đại T. Quân

Tước vị cấp 19  Thừa Tướng

Tước vị cấp 20  Đế Vương

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Đế Vương 3Q để được hỗ trợ nhé!